Thiết kế phòng massage trong khách sạn Majestic là một trong những không gian trong bộ thiết kế spa do OZ CORP lên ý tưởng và thiết kế...