Resort được phân thành nhiều cấp độ sao tùy theo mức độ tiện nghi, hiện đại. Phục vụ và đáp ứng đủ những yêu cầu giải trí, nghĩ dưỡng, tham quan, du lịch,......