Quá trình xây dựng khách sạn 1 sao cho anh Trí được khởi công vào tháng 4 năm nay....