OZ CORP bắt tay tiến hành xây dựng khách sạn 2 sao của anh Tình tại Ninh Thuận...