Cuối tháng 3 vừa qua, OZ tiến hành thiết kế xây dựng khách sạn 4 sao tiếp theo trong chuỗi khách sạn của chị Trân...