Phải đáp ứng được những tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 5 sao thì khu nghỉ dưỡng của bạn mới được công nhận.